Honda CBR 1100XX Blackbird

Në pamje të parë kjo motoçiklet të lën të kuptosh që nuk është një e zakonshme. Honda CBR 1100XX Blackbird arrin të tëjkalojë 350 km/h  dhe në kombinim me dizajnin kthehet në një bish.  Për...